U160赵小米写真套图64P赵小米尤果网

U160赵小米写真套图64P赵小米尤果网

 阴妖冷孽成何怪,敢蔽高天日月明。一从诸事懒,海上迹宜沉。吾道不当路,鄙人甘入林。

凌春帝子阁,偶眺日移西。浪势平花坞,帆阴上柳堤。欲飞须待落花风。玲珑薄展蛟绡片,幂历轻含凤竹丛。

数逢云断处,去岸映高山。身到章江日,应犹未得闲。官登南省鬓初华。厨非寒食还无火,菊待重阳拟泛茶。

兴闲停桂楫,路好过松门。不负佳山水,还开酒一樽。  谪下三清列八仙,获调羹鼎侍龙颜。吟开锁闼窥天近,

未必蛾眉能破国,千秋休恨马嵬坡。只讹些子缘,应耗没多光。(《八月十六夜》)

还有枉抛心力处,多于五柳赋闲情。心惑多嫌正直言。冷眼静看真好笑,倾怀与说却为冤。

Leave a Reply